طراحی تقویم رومیزی

طراحی تقویم رومیزی یکی از ابزارهای تبلیغاتی متداول و موثر است که در هرساله توسط شرکت های و برندها طراحی و تولید می شود.

یکی از ویژگی های تقویم رومیزی این موضوع است که مخاطب طی طول سال همواره با آن در ارتباط است و از تقویم رومیزی استفاده می کند. و همواره طی هر استفاده به طور خودآگاه و یا ناخودآگاه به تبلیغ درج شده بر روی تقویم رومیزی توجه می کند. این نوع تبلیغات اثرگذاری بالایی در ذهن مخاطب دارد .

در بازار رقابتی اولین موضوع و چالش انتخاب و استفاده تقویم رومیزی توسط مخاطب خواهد بود. برای رسیدن به بازخوردی مناسب نیاز است که مخاطب خود در جهت انتخاب تقویم رومیزی را راضی و یا شگفت زده کنیم. این موضوع با بهره گیری از طراحی حرفه ای تقویم رومیزی محقق می شود.