نمونه کار ست اداری

ست اداری هر شرکت (سربرگ، پاکت نامه، کارت ویزیت و …) معرف هویت هر شرکت و اولین عامل تاثیرگذار بر روی قضاوت مشتری است. استفاده از ست اداری باعث میشود که تجارت شما حرفه ای تر و معتبر بنظر رسد. واقعیت امر این است که سفارش ست اداری بیانگر سرمایه گذاری بلند مدت شما بر روی برند شما است.
در کل هدف اصلی طراحی ست اداری برند سازی و اعتبار بخشیدن به ماهیت شرکت می باشد.