عکس صنعتی حرفه ای بیننده را به خرید کالا ترغیب می کند٬ درست مانند یک ‌تیزر‌ تبلیغاتی ‌اما‌ با‌ راه‌ و ‌روشی‌ متفاوت