اطلاعات غرفه


نام شرکت بازرگانی زرگرزاده
سال  خرداد 1393
دسته بندی اگروفود
متراژ دقیق 64 متر