اطلاعات غرفه


نام شرکت بیمه پارسیان
سال  اسفند 1396
دسته بندی نمایشگاه کنگره صنعت حفاری تهران
متراژ دقیق 30 متر