اطلاعات غرفه


نام شرکت بیمه پارسیان
سال  دی 1395
دسته بندی نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
متراژ دقیق 84 متر