اطلاعات غرفه


نام شرکت بیمه پارسیان
سال  مهر 1396
دسته بندی نمایشگاه بین المللی نفت و گاز کیش
متراژ دقیق 72 متر