اطلاعات غرفه


نام شرکت تروند زعفران قاینات
سال  خرداد 1393
دسته بندی اگروفود
متراژ دقیق 36 متر