اطلاعات غرفه


نام شرکت تولید داروهای دامی ایران
سال  آبان 1395
دسته بندی نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته
متراژ دقیق 105 متر