اطلاعات غرفه


نام شرکت تولید داروهای دامی ایران
سال  آبان 1393
دسته بندی اگروفود
متراژ دقیق 147 متر