اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت اروم آذر گیسوان
سال  اردیبهشت 1396
دسته بندی نمایشگاه بین المللی بیوتی و کلین
متراژ دقیق 38 متر