اطلاعات غرفه


نام شرکت بیمه پارسیان
سال  بهمن 1396
دسته بندی نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
متراژ دقیق 84 متر