اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت بیمه پارسیان
سال  اردیبهشت 1393
دسته بندی نفت و گاز و پتروشیمی
متراژ دقیق 30 متر