اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت تولید داروهای دامی ایران
سال  آبان 1394
دسته بندی نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته
متراژ دقیق 195 متر