اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت تولید داروهای دامی
سال  آذر 1396
دسته بندی نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته
متراژ دقیق 127 متر