اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت تولید داروهای دامی ایران
سال  اسفند 1393
دسته بندی نمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی شهر گرمسار
متراژ دقیق 21 متر