اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت ستاره درخشان مهرآسا
سال  اردیبهشت 1393
دسته بندی نمایشگاه ایران کلین و بیوتی
متراژ دقیق 30 متر