اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت طوبی گل
سال  بهمن 1395
دسته بندی نمایشگاه آرایشی برج میلاد
متراژ دقیق 24 متر