اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت وندو آپادانا
سال  خرداد 1394
دسته بندی نمایشگاه اگروفود
متراژ دقیق 36 متر