اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت وندو آپادانا
سال  دی 1394
دسته بندی نمایشگاه خشکبار
متراژ دقیق 32 متر