اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت وینوپلاستیک
سال  مهر 1394
دسته بندی نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران
متراژ دقیق 84 متر