اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت وینوپلاستیک
سال  آبان 1393
دسته بندی نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران
متراژ دقیق 177 متر