اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت پارس دوفارما
سال  آذر 1396
دسته بندی نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته
متراژ دقیق 77 متر