اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت پارس دوفارما
سال  آبان 1393
دسته بندی دام و طیور و صنایع وابسته
متراژ دقیق 34 متر