اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت پارس دوفارما
سال  آبان 1392
دسته بندی نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته
متراژ دقیق 24 متر