اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت چرم و کفش پارس (دو طبقه)
سال  آذر 1394
دسته بندی نمایشگاه کیف و چرم و کفش و صنایع وابسته
متراژ دقیق 108 متر