اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت کیمیا گلستان
سال  بهمن 1395
دسته بندی نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات وابسته
متراژ دقیق 230 متر