اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت کینگ
سال  تیر 1396
دسته بندی نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر شهر آفتاب
متراژ دقیق 48 متر