اطلاعات غرفه


نام شرکت صنایع غذایی بنا
سال  خرداد 1393
دسته بندی اگروفود
متراژ دقیق 64 متر