اطلاعات غرفه


نام شرکت صنایع غذایی گلها
سال  خرداد 1393
دسته بندی اگروفود
متراژ دقیق 99 متر