اطلاعات غرفه


نام شرکت غرفه بازرگانی افسری آذر
سال  تیر 1397
دسته بندی نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر شهر آفتاب
متراژ دقیق 24 متر