اطلاعات غرفه


نام شرکت غرفه بازرگانی فاتیح
سال  تیر 1397
دسته بندی نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر شهر آفتاب
متراژ دقیق 18 متر