اطلاعات غرفه


نام شرکت فرآورده های لبنی فجر شاهرود (دو طبقه)
سال  خرداد 1395
دسته بندی نمایشگاه اگروفود
متراژ دقیق 88 متر