اطلاعات غرفه


نام شرکت فرآورده های لبنی فجر شاهرود
سال  خرداد 1394
دسته بندی نمایشگاه اگروفود
متراژ دقیق 88 متر