اطلاعات غرفه


نام شرکت مجتمع کشت و صنعت خرمدشت کردستان
سال  خرداد 1393
دسته بندی اگروفود
متراژ دقیق 18 متر