اطلاعات غرفه


نام شرکت شرکت کاسل نوش
سال  شهریور 1396
دسته بندی نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها و صنایع وابسته
متراژ دقیق 63 متر